หมายเลข 7น.ส. จิฬาภรณ์ พรนิคม (แป้ง)

จำนวน 72 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 21 ปี
สัดส่วน : 30-24-35
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
ความสามารถพิเศษ : รำไทย
การศึกษา : กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะ สังคมศาสตร์บูรณาการ สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : หจก.111มิตรภาพยนต์


ผู้ร่วมโหวต 72 คน                                                                                                                                                ... ดูทั้งหมด


Copyright © 2023 KhonKaenLink.info / All rights reserved.